Kvalitetsrapport

I henhold til Folkeskolelovens § 40a udarbejder alle kommuner en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten udarbejdes i alle lige år fra 2016. Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.