Organisationsplan

Marienhoffskolens ledelse består af:

Skolelederen udgør sammen med Viceskolelederen og afdelingslederen et ledelsesteam, der udfører den daglige ledelse i forhold til skolens medarbejdere, og er ansvarlig for samarbejdet med de formelle samarbejdsorganer som Skolebestyrelse, Forretningsudvalg, MED-udvalg, Sikkerhedsudvalg mv.