institutionsmål

I skolens kompetencecenter målrettes indsatsen, så den faglige støtte gøres fleksibel og tilpasses elevernes behov. Faglige-og nationale testresultater anvendes aktivt, og der afholdes klassekonferencer med sparring og supervision af lærerne ift. elevernes læring og udvikling, med ledelsesdeltagelse på konferencerne. Kompetencecenterets rolle udvides ved afholdelse af prøver.