It på Marienhoffskolen

På Marienhoffskolen har alle elever en personlig iPad, som er udlånt af skolen.
Vi arbejder med en it-vision, som lægger sig op ad
kommunens it-vision - den er udarbejdet i tæt samarbejde med Marienhoffskolen.
Du finder hele visionsplanen med eksempler og forklaringer
her
Helt overordnet handler det om at digitale teknologier skal bruges der hvor det giver mening. Digital teknologi skal altså ikke bruges fordi det er der, men fordi det giver værdi til undervisningen og fordi det er en vigtig kompetence i fremtiden.
At alle elever har en iPad, betyder at læreren og eleven har en kæmpe værktøjskasse lige ved hånden. Det giver nogle helt unikke muligheder

Digitalt undervisningsmateriale - Mere og mere undervisningsmateriale findes digitalt. Det betyder blandt andet at den nye viden kan præsenteres med både tekst, lyd, video m.m.
Søg viden - Viden kan søges fra hele verden. Det kræver undervisning i at finde og sortere i de store mængder af information.
Kommunikation - Digital kommunikation er et meget vigtigt element i fremtiden, og det giver en personlig iPad gode mulighed for i undervisningen.
Kreative værktøjer - En skoleiPad er spækket med muligheder for at lave e-bøger, film, animationer, billedbehandling og meget andet. Rigtig gode måder til at arbejde med ny viden. Det giver elever nye spændende muligheder for produktioner. Tekst er nu bare én måde at fortælle om sin viden på i en aflevering.

At skolen har udleveret personlige iPads til alle har også sine udfordringer. Det drejer sig især om iPad’ens begrænsinger og iPad’ens evne til at distrahere fra det vigtige.
På Marienhoffskolen har vi strenge regler for brugen af iPad. Reglerne hænger i klasserne, så de er tydelige for alle. Blandt andet går de ud på, at spiller man spil eller går på sociale medier i undervisningen, bliver alle private apps slettet sammen med appstore, så der kun vil være skoleapps på iPad’en. Der må heller ikke være distraherende meddelelser, som forstyrre arbejdet.
Se alle iPad regler her

På Marienhoffskolen er IT meget andet end iPads og computere. I skolens medielokalet er der 5 3D printere, som kan bruges i mange fag. Der er også LEGO WeDo 2.0 robotter, som kan kodes og f.eks. bruges i matematik og natur og teknologi.

Marienhoffskolens it-hold
Dennis Andersen:    Teknisk it-vejleder og supporter
Rikke Pereira:          Pæd. it-vejleder og læringsvejleder
Mikkel Aslak:            Pæd. it-vejleder
 
Ipad og mobiltelefonregler!