Skolebestyrelsen

Kære forældre

Skolebestyrelsen fører gennem møder tilsyn med skolens virksomhed. Skolebestyrelsens vigtigste kompetenceområde er udformning af principper for skolens virksomhed fx: 

- Rammer for trivsel for elever og ansatte
- Skole/hjem samarbejde
- Rammer for læring
- Klasseforældreråd
- Elevaktiviteter, f.eks. hytteture/lejrskole

Det er også skolebestyrelsen, der fastsætter skolens ordensregler, skolens budget og undervisningsmidler skal ligeledes godkendes af skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsens medlemmer

Vedtægter