Mellemtrin

Marienhoffskolens mellemtrin er præget af en varieret og spændende skoledag. Her bliver eleverne udfordret, både på deres faglige og alsidige udvikling. Vi stræber efter et mellemtrin med læring og udvikling af mange forskellige kompetencer. I vores årshjul kan du se de specifikke arrangementer på mellemtrinnet, i en kalenderversion, og du kan se de begreber, vi arbejder med for at skabe et mellemtrin med fokus på faglighed og fællesskab.

Fagligheden: I fagene arbejder vi målrettet med færdigheder og problemløsning. Vi gør meget ud af, at målene er tydelige for eleven og at give løbende feedback på opgaver og produkter, så eleven kan følge sit eget arbejde og forbedre sine resultater. Vi arbejder med innovation og entreprenørskab i fagene, og via produktudstillingen fra disse projekter synliggøres mellemtrinnet på skolen. På læringsdage og flere gange i løbet af året bryder vi skemaet op og arbejder projektorienteret med rum til fordybelse.

Fællesskab: Mellemtrinnets trivsel er altid i fokus. Vi laver mange tiltag, hvor fællesskabet og elevens sociale kompetencer er omdrejningspunktet for aktiviteterne. Faglighed og fællesskab er den røde tråd, der binder bånd om mellemtrinnets arbejde med læring og trivsel i hverdagen.