Udskoling

Udskolingsprofil
På Marienhoffskolen har udskolingen fokus på faglighed, fællesskab og kultur.
Som figureren illustrerer, så flyder de sammen, og undervisningsforløb kommer ofte til at dække over mere end et område. Vi gør meget ud af at gøre skoledagen afvekslende blandt andet for at imødekomme skoletræthed. Skoledagen starter hver morgen med enten et morgenbånd, hvor eleverne i perioder kan arbejde med fx færdighedstræning eller, et klassemøde, som er et forum, hvor man kan ytre sig om store og små problemer, gåbånd eller morgensang. I løbet af dagen er bevægelse implementeret i undervisningen, og lektiehjælp er placeret på forskellige tidspunkter på dagen.

Fagligheden: I udskolingen arbejder vi med høj faglighed. Vi arbejder målrettet i fagene med færdigheder, problemløsning, tværfaglige opgaver og multimodale produkter. På læringsdage og flere gange i løbet af året bryder vi skemaet op og arbejder projektorienteret med rum til fordybelse. Vi gør meget ud af, at målene er tydelige for eleven og at give løbende feedback på opgaver og produkter, så eleven kan følge sit eget arbejde og forbedre sine resultater. Vi arbejder frem imod, at alle klarer sig godt til prøven i 9. klasse, og på at alle elever er uddannelsesparate, når de forlader Marienhoffskolen. I udskolingen stifter eleverne løbende bekendtskab med prøveformen, så de ved, hvad der forventes af dem til den endelige prøve i 9. klasse. I januar afholder vi terminsprøver. Skolen tilbyder hjælp i form af BoostCamp og tekniske hjælpemidler til de elever, som har
særlige udfordringer.

Fællesskabet: I udskolingen har vi udover høj faglighed fokus på fællesskabet. Det er vigtigt for os, at eleven oplever en tryg skoledag med høj trivsel. Derfor arbejder vi jævnligt på tværs af klasser og årgange for både at opnå og dyrke kompetencer som samarbejde, ansvarlighed, omstillingsparathed og solidaritet. Kompetencer som er med til at styrke fællesskabsfølelsen. Kulturen: Kultur betyder meget i udskolingen - både i det daglige, hvor vi blandt andet deltager i morgensamling, men også i større sammenhænge på tværs af skoler og institutioner, hvor vi bevæger os væk fra det helt nære og åbner skolen op for at møde verden omkring os. Det kan fx være i form af skolerejser, forfatter- og museumsbesøg eller i et samarbejde med SSP.