Indskoling

I indskolingen på Marienhoffskolen arbejder vi målrettet på at skabe et undervisningsmiljø med fokus på faglighed og et inkluderende fælleskab.
Vi tilstræber, at undervisningen er alsidig, udfordrende og engagerende med plads til leg og bevægelse, således at eleverne får mulighed for at udvikle deres faglige og sociale kompetencer.
Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer og de gældende Fælles Mål.

Faglighed: I fagene arbejder vi målrettet med de grundlæggende færdigheder. Vi tager sammen med eleverne afsæt i synlig læring, hvor undervisningsmålene bliver tydelige for eleven.
Ved at inddrage eleverne i evalueringen af undervisningen og deres eget arbejde er dette med til at understøtte deres læring og kvalificere selve undervisningen.
På læringsdage og temauger i løbet af skoleåret bryder vi skemaet op og arbejder projektorienteret med rum til faglig fordybelse og indragelse af nærområdet.

Fælleskabet: I indskolingen har vi fokus på den enkelte elev samt klassens trivsel. Fælleskabet styrkes igennem faste traditioner i løbet af skoleåret (f.eks. Fastelavn og loppemarked), og der arbejdes løbende med trivsel (f.eks. trivselsgrupper og klassemødet).