Fra skolelederen

 

Velkommen til Marienhoffskolen.

 

Marienhoffskolen er en skole for alle børn i lokalområdet. En skole som ligger i skønne omgivelser med natur, grønne vidder og gode idrætsfaciliteter lige uden for døren. De fysiske rammer er regulære og rummelige, og en moderne skole er på vej. I 2018 er skolen bygget om og renoveret, så den lever op til folkeskolelovens krav med helt nye faglokaler, pædagogisk læringscenter og klasselokaler.

 

På Marienhoffskolen arbejder vi for at skabe en moderne og professionel skole, og vores kerneopgave er elevernes læring og trivsel. Vi vægter læring og trivsel lige højt og mener, at det går hånd i hånd: når du trives lærer du - når du lærer trives du.

 

Faglighed og fællesskab er nøgleværdier for vores arbejde. Vi stræber efter at skabe høj faglighed og et stærkt fællesskab. Vores mål er, at eleverne bliver så dygtige, som de kan. De skal være i høj trivsel, og skolen skal medvirke til, at eleverne kan bryde den sociale arv.

 

Vi ønsker et stærkt fællesskab, hvor alle oplever at være velkommen og høre til. Fællesskabet gælder for børn og voksne, herunder forældre og ansatte. Børnenes læring og trivsel er vores fælles ansvar. Fællesskabet rækker også ud over skolen, og derfor åbner vi skolen og samarbejder tæt både med børnehaver, klub og andre vigtige og relevante samarbejdspartnere.

 

Eleverne er vores fremtid, og vi har et stort ansvar for at danne dem og give dem de bedste muligheder for et godt liv. Vi har indflydelse på deres liv, og de får indflydelse på fremtiden. Eleverne har brug for en god skolegang og en uddannelse for at klare sig godt i et moderne samfund. Børn skal have lov at være børn, med frihed og leg, men de skal samtidig opleve en skole, som vil noget med dem. Vi møder dem med forventninger, og vi ved at vores forventninger er medvirkende til at øge deres læring og trivsel.

 

At drive en skole er betydningsfuld opgave. Det er mit mål at involvere alle parter, så vi sammen kan være stolte af Marienhoffskolen.

 

Birgitte Agersnap

Skoleleder